IMG_3565.jpg

„Wiem jak ratować życie” to nazwa programu realizowanego przy dofinansowaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa miasta Poznania. Program jest realizowanych w klasach pierwszych gimnazjów. Jego celem jest przede wszystkim zapoznanie  uczniów z podstawowymi technikami ratowania życia.

Zajęcia w naszej szkole objęły klasy pierwsze gimnazjum (24.03 - 1GA i 31.03.2014 -1GB). Uczniowie pod kierunkiem wykwalifikowanych ratowników przeszli czterogodzinne szkolenie teoretyczno-praktyczne. Zagadnienia obejmowały między innymi resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję boczną ustaloną, pozycję czterokończynową, użycie defibrylatora AED, opatrywanie ran.

Na zakończenie projektu reprezentanci szkół zostaną zaproszeni na zawody z pierwszej pomocy. Przewidywany termin to koniec maja lub początek czerwca.

Koordynator projektu
Krzysztof Izydorski