Drukuj

 

Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas VII Liceum im. Dąbrówki zostaną wywieszone w holu szkoły jutro [5 lipca] o godzinie 12.00.

Jakie dokumenty powinni dostarczyć kandydaci zakwalifikowani?

 

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum [jeśli nie dostarczono wcześniej].

Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec gimnazjum [jeśli nie dostarczono wcześniej].

Kwestionariusz osobowy kandydata [do pobrania z www.dabrowka.poznan.plðliceumðrekrutacja].

drukuj

Deklaracja wyborów języków obcych [do pobrania z www.dabrowka.poznan.plðliceumðrekrutacja]. Nie dotyczy klasy E [dwujęzycznej]!

drukuj deklarację

Karta zdrowia z gimnazjum.

Dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym [na odwrocie napisane imię i nazwisko kandydata].

Deklaracja w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki [do pobrania z www.dabrowka.poznan.plðmenu główneðdokumenty do pobrania].

drukuj oświadczenie

Odpis skrócony aktu urodzenia [do skserowania].