Lista osób zakwalifikowanych do Gimnazjum Dwujęzycznego zostanie wywieszona w holu szkoły 7 lipca [czwartek] o godzinie 12.00.

Jakie dokumenty powinien dostarczyć kandydat zakwalifikowany?

 

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej [jeśli nie złożono wcześniej].

Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej [jeśli nie złożono wcześniej].

Deklaracja znajomości języka niemieckiego [do pobrania z www.dabrowka.poznan.plðmenu główneðdokumenty do pobrania].

drukuj deklarację znajomości języka niemieckiego

Karta zdrowia ze szkoły podstawowej.

Dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym [na odwrocie napisane imię i nazwisko kandydata].

Deklaracja w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki [do pobrania z www.dabrowka.poznan.plðmenu główneðdokumenty do pobrania].

drukuj oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki

Odpis skrócony aktu urodzenia [do skserowania].