Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Dąbrówce

Poniedziałek -  3 września 2018 r.

Klasy I LO

godz. 8:00 – Test kompetencji z języka niemieckiego* dla Uczniów klas 1A, 1B, 1C, 1D, którzy zadeklarowali naukę niemieckiego (zbiórka o godz. 7:45 na parterze szkoły)

godz. 9.30 – Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019 dla Uczniów klas I LO (świetlica); po uroczystości spotkanie z wychowawcami

 

Klasy II LO

godz. 10.30 – Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019 dla Uczniów klas II LO (świetlica); po uroczystości spotkanie z wychowawcami

 

Klasy III LO oraz 3GA, 3GB (oddziały gimnazjalne)

godz. 12.30 – Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019 dla Uczniów klas III LO oraz 3GA, 3GB (świetlica); po uroczystości spotkanie z wychowawcami

 

Plan lekcji dla uczniów będzie dostępny 3 września. Dla klas II i III w e-dzienniku a dla klas I u wychowawców.

 

*Informacje o teście kompetencji z języka niemieckiego dla Uczniów klas I LO 

  Wszyscy Uczniowie klas I A, I B, I C, I D, którzy zadeklarowali naukę języka niemieckiego, bez względu na wskazany w deklaracji poziom znajomości języka, zobowiązani są przystąpić do testu kompetencji z języka niemieckiego – jest większa liczba chętnych niż liczba miejsc w grupach języka niemieckiego. W przypadku niestawienia się na test Uczeń uzyskuje 0 punktów. Wyniki testu kompetencji z języka niemieckiego  stanowić będą podstawę przydziału do odpowiednich grup językowych.

Uwaga! Do testu kompetencji z języka niemieckiego nie przystępują Uczniowie, którzy w deklaracji wyboru języków obcych jako drugi język na pierwszym miejscu wskazali język francuski albo język rosyjski.

  Zgodnie z pkt. I. 6. 7) Informacji w sprawie przyjęć kandydatów do oddziałów klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki  w Poznaniu na rok szkolny 2018/2019 (http://dabrowka.poznan.pl/images/LO/rekrutacja_LO/Informacja_w_sprawie_przyj_kandydatow_do_VII_LO.pdf) przy przydziale do grupy języka obcego bierze się pod uwagę kolejno:  a) preferencje kandydatów  b) w przypadku większej liczby chętnych niż liczba wolnych miejsc - zakwalifikowanie  do grup języka obcego na podstawie testu kompetencji z danego języka  c) wyższa liczba punktów z naboru.