Lista kandydatów zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym zostanie podana do publicznej wiadomości 21 sierpnia o godzinie 10.

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są dostarczyć [do 29 sierpnia do godziny 13.00] do szkoły następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum [jeśli nie dostarczono wcześniej]
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej/gimnazjum [jeśli nie dostarczono wcześniej],
  • kwestionariusz osobowy kandydata (jest w nim także deklaracja w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki) [do pobrania z www.dabrowka.poznan.pl -> liceum -> rekrutacja dla absolwenta...], drukuj
  • deklarację wyborów języków obcych [do pobrania z www.dabrowka.poznan.pl -> liceum -> rekrutacja dla absolwenta...]. Nie dotyczy klasy E [dwujęzycznej] i "zerowej"! drukuj deklarację dla szkoły podstawowej/dla gimnazjum 
  • kartę zdrowia,
  • dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym [na odwrocie napisane imię i nazwisko kandydata],
  • odpis skrócony aktu urodzenia [do skserowania].