W dniach 3-10 września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach integracyjnych poza szkołą  - w okolicy Rusałki, a w niektóre dni w Parku Sołackim.

Psychologowie i pedagog szkolni zorganizowali dla uczniów i ich wychowawców zajęcia, których celem było „przełamanie lodów”. Wykonując różne zadania, uczniowie poznawali swoje imiona, rozmawiali ze sobą na różne tematy. Działali w grupach lub podejmowali wyzwania przygotowane dla całej klasy, używając tylko komunikacji niewerbalnej.

                Prowadzący z przyjemnością obserwowali  otwartość naszych nowych uczniów na siebie nawzajem, umiejętność pokonywania swoich obaw co do nieznanych jeszcze osób. Mają nadzieję, że warsztaty są dobrym wstępem do stworzenia zespołów klasowych, których uczniowie będą czuć się bezpiecznie i darzyć wzajemną życzliwością, mimo różnic osobowościowych i odmiennego spojrzenia na świat. [JN]