Plan zajęć wychowania do życia w rodzinie w klasach pierwszych

Planowane zagadnienia:

  1. Co to znaczy, że jestem człowiekiem? [Człowiek w świecie wartości. Wola i świadomość jako aspekty człowieczeństwa.]

  2. Zrozumieć, jak funkcjonuje moja psychika. [Podstawy psychologicznej koncepcji człowieczeństwa. Zasady budowania poczucia własnej wartości. Emocje. Poprawne relacje między ludźmi. Samopoznanie i komunikowanie własnych potrzeb. Trening asertywności.]

  3. Kobiecość i męskość. [Charakterystyka psychologiczna płci. Zasady komunikacji pomiędzy przedstawicielami płci.]

  4. Kiedy będę dorosły? [Najważniejsze aspekty i komplikacje dojrzewania. Projekcja filmu "Juno" Jansona Reitmana.]

  5. Czy mój smartfon może zrobić mi krzywdę? [Analiza wpływu na psychikę nastolatka technologii informacyjnych. Profilaktyka uzależnień.]

Klasy pierwsze po szkole podstawowej zajęcia z wychowania do życia w rodzinie mają z Robertem Nojem, klasy po gimnazjum - z Marcinem Chwalińskim. Kontakt z nauczycielami przez MobiDziennik.