Rada Rodziców zaprasza do drugiej edycji konkursu na najciekawszy lampion z dyni.