Drukuj

- Prośba o usprawiedliwienie nieobecności/spóźnienia/zwolnienie z zajęć szkolnych

- Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii/etyki

- Oświadczenie o nieuczęszczaniu na lekcje wychowania do życia w rodzinie

Zwolnienie z ćwiczeń wychowania fizycznego - opinia lekarska