Składanie wniosków

Od 15 czerwca można wypełniać w systemie: nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa oraz składać w szkole pierwszego wyboru wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wnioski można składać online przez system naboru, listem poleconym lub składając w skrzynce podawczej w szkole pierwszego wyboru.

Uwaga!
W przypadku klasy wstępnej wniosek należy złożyć do 22 czerwca 2020 r.
29 czerwca o godz. 12.00 odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy wstępnej.

Więcej informacji o składaniu wniosków oraz innych dokumentach w: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

W przypadku VII LO: