Gabinet PoMOCy

psychologicznej i pedagogicznej

oraz doradztwa zawodowego

Wspieramy i pomagamy w różnych sytuacjach szkolnych, osobistych, życiowych.

Kiedy warto przyjść do pedagoga i psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego ?

  • Jeśli potrzebujesz z kimś porozmawiać,

  • jeśli masz jakikolwiek problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,

  • jeśli wiesz o problemach przyjaciół i chcesz im pomóc,

  • jeśli chcesz poznać efektywne sposoby uczenia się,

  • jeśli masz pomysł, którym chcesz się podzielić,

  • jeśli zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów, zawodu,

  • jeśli potrzebujesz dostosowania wymagań szkolnych do indywidualnych potrzeb,

  • jeśli potrzebujesz pomocy materialnej, stypendialnej,

  • jeśli nie wiesz z kim pogadać, komu o czymś powiedzieć,

  • jeśli…..

Dyżury psychologów szkolnych

 

 

Anna Borowiak 

 

psycholog szkolny

 

Justyna Nowak

 

Janusz Maciejewski

 

psycholog szkolny

psycholog szkolny

doradca zawodowy

Poniedziałek

 7.30 - 10.00

9.00 – 12.00

 

12.45 -16.15

Wtorek

 

9.00 – 12.30

12.30 – 15.00

12.30 -16.00

Środa

10.00 - 14.00 

11.00 – 12.30

8.30 – 11.00

 

Czwartek

 

10.00 – 11.00

11.00  -15.00

7.00 – 11.00

Piątek

10.00 - 14.30 

8.00 – 10.00

10.00 – 12.00

 

 

Podstawowe informacje o możliwych formach pomocy socjalnej dla uczniów:

Stypendium szkolne

Uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Poznania, u których dochód w rodzinie nie przekracza 528 zł netto na osobę, mogą się ubiegać do 15.09.2019 w Poznańskim Centrum Świadczeń o stypendium szkolne, przyznawane na bieżący rok szkolny.

Zasiłek szkolny

Uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Poznania, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego, mogą się ubiegać w Poznańskim Centrum Świadczeń o zasiłek szkolny.

Stypendium socjalne Marszałka Województwa

Uczniowie, u których dochód w rodzinie nie przekracza 650 zł netto na osobę lub – jeżeli dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica – 740 zł netto na osobę, którzy za miniony rok nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,21, mogą się ubiegać do 25.09.2019 w Poznańskim Centrum Świadczeń o stypendium socjalne Marszałka Województwa.

Wyprawka szkolna

Dla każdego ucznia można się ubiegać do 30.11.2019 o dofinansowanie w ramach programu „Dobry start”.

Uwaga! Osoby zamieszkałe poza terenem Miasta Poznania mogą się orientować w sprawie stypendiów i innych form pomocy materialnej w swoich urzędach gminy.

Bliższe informacje o wyżej wymienionych i innych formach pomocy materialnej można uzyskać u psychologa szkolnego lub w Poznańskim Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1 i ul. Małachowskiego 10 (https://www.pcs-poznan.pl/).