Harmonogram spotkań z Rodzicami

  1. zebrania (harmonogram);
  2. konsultacje rodziców z nauczycielami (harmonogram);
  3. e-dziennik (na bieżąco).

I semestr

Rodzaj spotkań

Terminy

Godziny

Zebrania dla klas I LO oraz 0

Zebrania dla klas III LO

08.09.2020

17:30 świetlica

18:30 świetlica

Zabrania dla klas II LO po szkole podstawowej

15.09.2020

17.30 świetlica

Zebrania dla klas II LO po gimnazjum

15.09.2020

18.30 świetlica

Konsultacje dla klas LO

20.10.2020

od 17:30 do 19:00

Konsultacje dla klas LO

08.12.2020

od 17:30 do 19:00

 

UWAGA: 8 i 15 września 2020 r. spotkania rodziców uczniów z dyrektorem szkoły rozpoczną się w świetlicy, a następnie z wychowawcami w salach.

Podczas zebrań obecni są tylko wychowawcy. Nauczyciel WDŻ obecny jest w czasie zebrań dla klas pierwszych.

 

II semestr

Rodzaj spotkań

Terminy

Godziny

Zebrania dla klas I i III  LO

09.02.2021

17:30

Zebrania dla klas II LO

09.02.2021

18:30

Konsultacje dla klas LO

16.03.2021

od 17:30 do 19:00

Konsultacje dla klas LO

11.05.2021

od 17:30 do 19:00


Uwaga!

Na wniosek rodziców mogą zostać zwołane dodatkowe zebrania z wychowawcą.