Historia


KALENDARIUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY im. DĄBRÓWKI w POZNANIU


25 listopada 2000 r. na VI Zjeździe Dąbrówczańskim, Komitet Organizacyjny wystąpił z inicjatywą utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów i przystąpił do zbierania deklaracji uczestnictwa. Anna Kozłowska - Goździk i Małgorzata Mydlak, absolwentki Dąbrówki, przygotowały dokumentację związaną z rejestracją Stowarzyszenia oraz opracowały projekt statutu Stowarzyszenia.

8 stycznia 2001 r. na zebraniu uchwalono Statut Stowarzyszenia i uczestnicy -założyciele powołali Komitet Założycielski w składzie:
- Lucyna Kosakowska,
- Małgorzata Mydlak,
- Krzysztof Pokrywka
udzielając Komitetowi pełnomocnictwa do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

26 sierpnia 2002 r. Komitet Założycielski złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Poznaniu o wpisanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

30 sierpnia 2002 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowił o wpisaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu, do Krajowego Rejestru Sądowego.

20 listopada 2002 r. Na pierwszym Walnym Zebraniu, wybrano:
Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Prezes Zarządu – Janusz Krzyżaniak,
Vice Prezes - Danuta Drzewiecka,
Członek Zarządu - Aleksandra Zimna.
Komisję Rewizyjną w składzie:
-Lucyna Kosakowska,
-Grzegorz Wojciechowski,
-Piotr Wypychowski.26 listopada 2002 r. Zarząd Stowarzyszenia omówił dalsze prace przy załatwianiu REGONU, NIP-u i konta bankowego Stowarzyszenia. Janusz Krzyżaniak zaproponował założenie poczty e-mail Stowarzyszenia na darmowym serwerze oraz opracowanie emblematu i legitymacji dla członków Stowarzyszenia.

4 grudnia 2002 r. pierwsze spotkanie z dyrektorką szkoły Elżbietą Stryjakowską, na którym określono wzajemne oczekiwania Szkoły i Stowarzyszenia.

4 marca 2003 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu nowych władz do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność statutową, określiło wyraźnie swoje cele, wysokość składek rocznych, ustalono składy komisji roboczych.
Powołano następujące Komisje:
- historyczna: -Katarzyna Męczyńska, Krystyna Młodzikowska, Ewa Nowak, Janina Nowaczyk, Gizela Królikowska, Krystyna Saturna, Barbara Drobińska
- naukowa: -Wanda Dubowska
- sportowa: -Piotr Wypychowski
- turystyczna: -Wacław Jankowski, Jolanta Kaczerewska, Maria Maciukiewicz, Ludomira Łożyńska
- kontakty z prasą: -Piotr Nowicki.
Ustalono harmonogram spotkań na pierwsze półrocze 2003 roku. Zapoznano się też ze zbiorami archiwalnymi zgromadzonymi w Szkole.

24 czerwca 2003 r. Stowarzyszenie jednomyślnie nadało na Walnym Zebraniu honorowe członkowstwo p. Zofii Dąbek - byłej dyrektorce Dąbrówki .2004 r. Stowarzyszenie rozpoczęło przygotowania do obchodów 175 rocznicy istnienia Szkoły. Zaproponowano zorganizowanie VII Zjazdu Dąbrówczańskiego.

12 listopad 2004 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w uroczystości nadania imienia Gimnazjum Dwujęzycznemu.


12 11 2004 spotkanie w bibliotece szkolnej

20 stycznia 2005 r. Prezes Janusz Krzyżaniak potwierdził decyzję Zarządu o podjęciu przygotowań do VII Zjazdu Dąbrówiańskiego.

Maj 2005 r. Wacława Małecka, absolwentka Dąbrówki i członek Stowarzyszenia, napisała wspomnienia z lat szkolnych absolwentek klasy X 1 (skrypt), „40 lat minęło jak jeden dzień …a matura jakby wczoraj ..Dąbrówka 1960- 1965”.

12 listopada 2005 r. odbył się VII Zjazd Dąbrówczański.
Pracami zespołu kierował Janusz Krzyżaniak mając do pomocy m.in. Krystynę Brodowską i Janinę Nowaczyk, nauczycielki Dąbrówki. W pracach uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia i absolwenci szkoły: Gizela Królikowska, Krystyna Młodzikowska, Barbara Pulik-Dropińska, Wacława Małecka, Maria Sytek, Aleksandra Zimna, Grażyna Mormol, Helena Dolata oraz pracownicy szkoły Maria Dolata i Marek Hałka.


Uczniowie przygotowali wystrój sal klasowych, udzielali informacji i służyli pomocą licznie przybyłym absolwentom i gościom.


Zespół organizacyjny opracował i zaprezentował następujący program obchodów:
- o godz. 8.00 rozpoczęto uroczystości na Wzgórzu św. Wojciecha, gdzie delegacje uczniów i nauczycieli w obecności pocztów sztandarowych oddały hołd Marii Swiniarskiej składając kwiaty pod pamiątkową tablicą na Poznańskiej Skałce.
.

W tym samym czasie złożono kwiaty na Ostrowie Tumskim
czcząc pamięć ks. Dąbrówki - patronki szkoły
.

- o godz. 9.00 w kościele dominikanów w Poznaniu odprawiono Mszę św. w intencji
nauczycieli i absolwentów Dąbrówki
.
- o godz. 10.00 w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbyły się oficjalne
uroczystości jubileuszowe Dąbrówki
- od godz. 12.00 do 15.00 spotkania absolwentów w gmachu Szkoły przy ul. Żeromskiego, zwiedzanie okolicznościowej wystawy, poczęstunek w klasach szkolnych. W sali gimnastycznej zaprezentowano wystawę obrazującą 175 lat historii szkoły przygotowaną przez szkołę i Stowarzyszenie.
Wystawę wzbogacono o ekspozycje:
I. „Dąbrówka w tradycji rodzinnej- Helena Jankowiakówna, Wacława Wawrzyniakówna i Anna Małecka”- wykonaną przez Wacławę Małecką,

II „Bursa Międzyszkolna przy ul .Młyńskiej 11”- wykonaną przez Wacławę Małecką.


- godz. 20.00 Bal absolwentów w Hotelu Polonez przy al. Niepodległości.
- z okazji VII Zajazdu Dąbrówczańskiego wydano „Jednodniówkę”.
Teksty, skład i redakcję „Jednodniówki”, opracował zespół w składzie: Helena Dolata, Maria Dolata, Wacława Małecka, korektę wykonał Robert ¦lotała- polonista Dąbrówki. Okładkę „Jednodniówki” zaprojektował Ryszard Kaja –absolwent Dąbrówki.


W „Jednodniówce” zamieszczono teksty członków Stowarzyszenia:

I. „Historia Zjazdów Koleżeńskich”, „Trzy pokolenia DąbrówczanekWacławy Małeckiej,


II. „Dąbrówczanki z Placu BernardyńskiegoGrażyny Sobierajskiej -Mormol i Piotra Wypychowskiego.
- wydrukowano pocztówkę cegiełkę z czterema siedzibami Szkoły. Pocztówkę zaprojektowała Helena Dolata – absolwentka Dąbrówki.- przygotowano okolicznościowy stempel VII Zjazdu.- nad drzwiami Szkoły absolwentów witał ufundowany przez Stowarzyszenie transparent z powszechnie używana nazwą – Dąbrówka.


Wacława Małecka, Helena Dolata i Janusz Krzyżaniak opublikowali w Gazecie Wyborczej wspomnienia o pedagogach, którzy odeszli – Marii Swiniarskiej, Janinie Kamińskiej i Irenie Dropińskiej.
- Wacława Małecka i Grażyna Mormol udzieliły wywiadów telewizji WTK o 175 letniej historii Szkoły prezentując okolicznościową wystawę w szkolnej sali gimnastycznej.


Kolejna relacja.

Siódmy Zjazd Dąbrówczański odbył się 12 listopada 2005 roku , w 175 – lecie istnienia Szkoły funkcjonującej obecnie pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki. Organizatorem Zjazdu było tym razem Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki, a pracami zespołu organizacyjnego kierował prezes Stowarzyszenia Janusz Krzyżaniak, absolwent szkoły. Swym doświadczeniem i pomocą także służyły Krystyna Brodowska, przewodnicząca poprzedniego Zjazdu oraz Nina Nowaczyk, obie nauczycielki „Dąbrówki”.

Uroczystości zaczęły się o godz. 8.00 na Wzgórzu św. Wojciecha, gdzie w obecności pocztów sztandarowych oraz delegacji nauczycieli i absolwentów oddano hołd Marii Swinarskiej, pierwszej polskiej dyrektorce „Dąbrówki”, złożono kwiaty pod tablicą ku Jej pamięci. W tym samym czasie podobna ceremonia odbyła się na Ostrowie Tumskim ku czci księżnej Dąbrówki, patronki Szkoły. O godz. 9.00 w kościele OO. Dominikanów przy Al. Niepodległości odprawiono mszę św. w intencji pedagogów i absolwentów „Dąbrówki”. Na oficjalne uroczystości zarezerwowano Aulę UAM, lecz na kilka dni przed Jubileuszem Stowarzyszenie zostało zaskoczone odmową wynajmu, administracja UAM popełniła błąd w harmonogramie rezerwacji. Ostatecznie uroczystości przeniesiono do Auli Zespołu Szkół Muzycznych przy  ul. Solnej. W holu szkoły rozstawiono stanowiska informacyjne, i kierując się doświadczeniem z ubiegłych Zjazdów, rozdzielano w tym miejscu identyfikatory oraz „Jednodniówkę”. Publikacja zawiera przede wszystkim materiały wspomnieniowe z różnych okresów istnienia „Dąbrówki”,  zebrane m.in.  w oparciu o dokumentację Szkolnej Izby Pamięci oraz o wywiady przeprowadzone przez  Marię Dolatę,  szkolną bibliotekarkę , Dorotę Dolatę, młodą absolwentkę  i  Stowarzyszenie. Korektę całości wykonał Robert Ślotała,  szkolny polonista.  Okładkę „Jednodniówki” przygotował Ryszard Kaja, znany poznański plastyk, a skład komputerowy do druku i oprawę graficzną Helena Dolata, wszyscy absolwenci szkoły. Helena Dolata jest także autorką pocztówki cegiełki przedstawiającą cztery najważniejsze siedziby naszej „Wędrującej Szkoły”. Przygotowano też okolicznościowy stempel  z wizerunkiem księżnej Dąbrówki.

Na Zjazd przyjęto ponad 500 oficjalnych zgłoszeń i znacznie mniejsza sala z trudem pomieściła wszystkich przybyłych absolwentów i zaproszonych gości. Zebranych powitała dyrektorka Elżbieta Stryjakowska, a wykład inauguracyjny pt.: „Sylwetka Księżnej Dąbrówki w świetle wykopalisk na poznańskim Ostrowie Tumskim” wygłosiła prof. Koćka – Krenz, absolwentka Dąbrówki. Wykład mający charakter rozprawy naukowej w interesujący sposób przybliżył zgromadzonym  sylwetkę Księżnej ... „pełnej cnót chrześcijańskich, rozumnej i dzielnej Pani.” Absolwentką Szkoły była też prowadząca uroczystość Aurelia Siwa, publicystka telewizyjna. Oprawę artystyczną przygotowała grupa młodzieży szkolnej, prezentując historię szkoły w lekki i dowcipny sposób. Ten punkt programu został przygotowany przez Renatę Ayeb, nauczycielkę języka polskiego. Występom towarzyszył Chór Nauczycieli m. Poznania im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Eligiusza Szczepaniaka, byłego nauczyciela muzyki w „Dąbrówce”. Uroczystości zakończyło wspólne zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników Zjazdu.

Atmosfera serdeczności i wspomnień przeniosła się później na teren szkoły przy ul. Żeromskiego. Tutaj uczestników Zjazdu witali przedstawiciele organizatorów, zapraszając do zwiedzenia wystawy obrazującej bogate dzieje szkoły. Wystawę przygotowała Małgorzata Myśliborska, nauczycielka zajęć plastycznych, przy współpracy członków Stowarzyszenia. W centralnym punkcie ekspozycji umieszczono piękne przedwojenne portrety Dąbrówczanek  w mundurkach i charakterystycznych ośmiokątnych beretach. W porównaniu do poprzednich ekspozycji, wystawę poszerzono o wiele nowych materiałów historycznych, m.in. prezentując po raz pierwszy zdjęcia z wizyty Marii Swinarskiej i grona pedagogicznego w 1926 roku  w Watykanie, czy też  przedstawiając sylwetki Dąbrówczanek walczących  w II wojnie św. Osobne plansze poświęcono historii bursy szkolnej, którą w 1947 roku otworzyła Janina Kamińska, pierwsza powojenna dyrektorka „Dąbrówki” i inicjatorka powstania bursy w zniszczonej po wojnie siedzibie szkoły przy ul. Młyńskiej. Specjalną uwagę przykuwała też ekspozycja związana z prowadzonymi wykopaliskami na Ostrowiu Tumskim, przygotowana przez Andrzeja Sikorskiego, pracownika naukowego Katedry Historii UAM.

Po zwiedzeniu wystawy absolwenci mieli możliwość spotkać się przy kawie  w oryginalnie zaaranżowanych pomieszczeniach klasowych. Tradycyjnym już zwyczajem niektóre grupy dawnych uczniów udały się na Plac Bernardyński, do wcześniejszej siedziby szkoły, by tam usiąść w „ swej klasie” i z sentymentem wspominać „klasztorny rygor” i „blauki”/wagary/ w kościele Bernardynów.

Jubileusz 175 – lecia szkoły zakończono spotkaniem w„Polonezie”.

Na uwagę zasługuje fakt, że z okazji Zjazdu i z inicjatywy Stowarzyszenia umieszczono nad wejściem do budynku szkoły jej powszechnie używaną nazwę „Dąbrówka”. Z tej samej okazji Stowarzyszenie także przygotowało  plansze z historią szkoły dla Bursy Międzyszkolnej przy ul. Młyńskiej 11, gdzie znajdowała się przedwojenna siedziba „Dąbrówki” i gdzie Janina Kamińska urządziła internat dla dojeżdżających Dąbrówczanek. Historia jedynego z trzech uratowanych po wojnie budynków „Dąbrówki” spotkała się  z ogromnym zainteresowaniem dyrektora Grzegorza Wirskiego, który w bursie przygotował odpowiednie miejsce ekspozycyjne. Działania na rzecz przybliżenia historii bursy odnotował również Poznański Informator IKS / luty 2006/ umieszczając przy tej okazji wspomnienia Zofii Haliny Ratajczakówny – Kantrzonki, absolwentki z 1938 roku.

Na kilka dni przed Zjazdem Głos Wielkopolski opublikował artykuł „Zasłużyli na pamięć” traktujący o wielkopolskich kryptach. W artykule przypomniano mauzoleum Radziwiłłów w podziemiach kościelnych w Antoninie koło Ostrowa. Mauzoleum postawiła księżna - wdowa Ludwika Radziwiłłowa, fundatorka Szkoły Luizy, w dwa lata po śmierci męża, w 1835 roku. Zamieszczone zdjęcie przedstawia sarkofagi Antoniego i Luizy Radziwiłłów. Stowarzyszenie pragnie nawiązać kontakt z proboszczem kościoła, by umieścić tablice informującą o działalności księżnej Luizy na rzecz szkolnictwa żeńskiego w Poznaniu.

Zgodnie z tradycją Zjazd odnotowała prasa lokalna, zamieszczając wywiady z absolwentkami z różnego okresu działalności szkoły, wymieniając nazwiska tych powszechnie znanych, m.in. Małgorzaty Musierowicz, Małgorzaty Dydek, Teresy Zarzeczańskiej czy Emilii Krakowskiej. Sylwetki zasłużonych pedagogów „Dąbrówki”, którzy już odeszli, przypominał cykl wspomnień publikowanych w Gazecie Wyborczej.

Pięknie ideę spotkań wyraziła w wywiadzie dla Gazety Poznańskiej M. Markowska, absolwentka Dąbrówki  „Zjazdy są znakiem serdecznej łączności, potwierdzeniem, że wszystko co dobrego, mądrego wpoiła w każdego w nas szkoła – trwa to i każe szanować tradycję, przekazywać ja następcom, czerpać z niej wzory, wzbogacać o nowe treści”.

14 grudnia 2005 r. odbyło się zebranie podsumowujące VII Zjazd Dąbrówczański zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu.


2006 r. Szkolna Izba Pamięci otrzymała nowe pomieszczenie na stałą ekspozycję pamiątek szkolnych i członkowie Stowarzyszenia porządkowali materiały archiwalne szkoły. Wykonano nową aranżację gablot w Szkolnej Izbie Pamięci, a w ramach lekcji wychowawczej członkowie Stowarzyszenia prowadzili prelekcje dla uczniów zapoznając ich z historią Szkoły i zgromadzonymi archiwaliami.Luty 2006 r. w Miejskim Informatorze „Iks” ukazała się publikacja „ 175 lat Dąbrówki”. Wspomnienia napisały absolwentki Dąbrówki J.Ratajczak–Kantrzonki ( mat. 1938) i Wacława Małecka ( mat. 1965).Marzec, kwiecień, 2006 r. Zaprojektowano i przygotowano stałą prezentację wystawy w Międzyszkolnej Bursie przy ul. Młyńskiej 11, związanej z jedynym ocalałym budynkiem przedwojennej siedziby Dąbrówki w latach 1919-1939 (Wacława Małecka, Grażyna Mormol).19 kwietnia 2006 r. Po Mszy św. odprawionej w intencji osób związanych z Dąbrówką, grono Dąbrówczanek złożyło kwiaty na grobach Janiny Kamińskiej dawnej dyrektorki Dąbrówki , Gabryjeli Wincentowicz -Każmierczakowej prowadzącej chór szkolny oraz na grobie ks. Kruppika. Stowarzyszenie reprezentowały Wacława Małecka , Grażyna Mormol i Barbara Pulik.27 kwietnia 2006 r. odbyło się spotkanie z Dąbrówczankami Teresą Cenker – Beutlich ( mat. 1948) i jej siostrą Zofią Szulc ( mat. 1948 ). Grażynie Mormol i Wacławie Małeckiej absolwentki przekazały dawne fotografie szkolne.


Wacława Małecka spotkała się też z Dąbrówczanką Izabelą Sobkowiak ( mat. 1932 ) oraz z Julią Preislerówną – Rynarzewską (mat. 1932).

Listopad 2006 r. Odbyło się spotkanie z emerytowanymi nauczycielami, absolwentami oraz z panią dyr. E. Stryjakowską z okazji ¦więta szkoły.19 lutego 2007 r.
Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze Zarządu Stowarzyszenia w składzie :
Grażyna Mormol - prezes Stowarzyszenia,
Wacława Małecka - vice- prezes Stowarzyszenia,
Marek Lisiewicz - skarbnik Stowarzyszenia.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie :
Janina Nowaczyk - przewodnicząca,
Barbara Pulik - członek komisji,
Ewa Nowak - członek komisji.

27 lutego 2007 r. nastąpiło przekazanie dokumentów Stowarzyszenia nowemu Zarządowi.

12 marca 2007 r. w ramach spotkań z najstarszymi absolwentkami Dąbrówki, Stowarzyszenie rozmawiało z Kazimierą Antczak – ¦wiątczak ( mat.1939 ).17 marca 2007 r. - odbyło się spotkanie nowego Zarządu Stowarzyszenia z dyrektorką Dąbrówki p. Elżbietą Stryjakowską.

26 marca 2007 r. Wacława Małecka rozmawiała z p. Deja z II Liceum im. Gen. Zamojskiej o pracy stowarzyszenia absolwentów.

Marzec 2007 r. przystąpiono do zagospodarowania sali 108, oddanej częściowo do dyspozycji Stowarzyszenia, staraniem którego odmalowano pokój i przeniesiono część dokumentacji i zbiorów do umieszczonych w sali szaf.

19 kwietnia 2007 r. odbyło się spotkanie z Dąbrówczanką Danutą Piotrowską- Szulczewską ( mat. 1934 ) (Wacława Małecka i Maria Dolata).

20 kwietnia 2007 r. przygotowano dwie wystawy fotograficzne dla szkoły. Pierwsza to stała wystawa opracowana przez Wacławę Małecką, Janinę Nowaczyk i Grażynę Mormol pt. „Historia Zjazdów Dąbrówczańskich”. Wystawa jest prezentowana na ścianach korytarza Dąbrówki.
Praca zespołu przygotowującego wystawę.
Druga ekspozycja to „ Absolwentki w dwudziestoleciu międzywojennym” opracowana przez Wacławę Małecką, Janinę Nowaczyk, Marię Dolatę i Grażynę Mormol.

7 maja 2007 r. Wacława Małecka spotkała się z p. Wielgus z Biblioteki Pedagogicznej.

14 maja 2007 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu o udostępnienie materiałów potrzebnych do opracowania wystawy „Wędrująca Szkoła”.

17 maja 2007 r. odbyło się spotkanie z absolwentkami Stefanią Tokarską – Kaszubową ( mat. 1947) i Haliną Kubacką (mat. 1947). Spotkanie prowadziła Wacława Małecka.

24 maja 2007 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o udostępnienie materiałów dotyczących byłych dyrektorek Dąbrówki celem wykonania opracowania opisującego drogę zawodową wymienionych osób.

29 maja 2007 r. Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie z Dąbrowczanką Jadwigą Ratajczak -Kantrzonki i jej córką Danutą Kosińską – redaktor naczelną miesięcznika „Iks”. Stowarzyszenie reprezentowały Wacława Małecka, Grażyna Mormol i Daniela Zawartowska .
Maj 2007 r. wykonano tablicę pamiątkową o Marii Swiniarskiej, pierwszej Przełożonej Dąbrówki.

20 czerwca 2007 r. Janusz Krzyżaniak , Wacława Małecka i Marek Lisiewicz, uczestniczyli w uroczystym pożegnaniu , odchodzącej na emeryturę dyrektorki Dąbrówki– Elżbiety Stryjakowskiej.


Podczas wakacji, w lipcu 2007 roku Stowarzyszenie otrzymało od odchodzącej dyrektorki dawne sztandary szkolne i wiele archiwaliów związanych z Dąbrówką.
10 września 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie z nowym dyrektorem Szkoły p. Pawłem Kozłowskim.20 i 27 września 2007 r. Stowarzyszenie oprowadzało pierwsze klasy gimnazjalne i licealne, po Szkolnej Izbie Pamięci, zapoznając uczniów z bogatą historią szkoły (Wacława Małecka, Grażyna Mormol).

27 września 2007 r. W bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z pp. Balcerek i K. Suchan w sprawie projektowanej wystawy z okazji jubileuszu Dąbrówki. Wystawę planowano w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności w 2010 roku. (Wacława Małecka i Grażyna Mormol ).17 października 2007 r. przedstawiono dyrektorowi szkoły propozycję planu obchodów jubileuszu 180-lat istnienia Szkoły. Sporządzono notatkę z tego spotkania.
Stowarzyszenie stworzyło zespół, który rozpoczął przygotowania do jubileuszu.

10 listopada 2007 r. w dniu ¦więta Szkoły, Stowarzyszenie zaprezentowało wystawę „Wędrująca Szkoła”. Wraz z wystawą prowadzono prelekcje w Szkolnej Izbie Pamięci dla uczniów Dąbrówki i zaproszonych gości (Wacława Małecka i Grażyna Mormol).


W piśmie „Nasze Jeżyce” ukazała się notatka opisująca Dąbrówczańskie ¦więto Szkoły pt. „Dąbrówka- Szkoła z tradycją” autorstwa Wacławy Małeckiej i Grażyny Mormol.

W 2007 r. zapoczątkowano w szkole cotygodniowe, czwartkowe spotkania członków Stowarzyszenia. Miejscem spotkań jest szkolna biblioteka, w której miłej gościny udziela Maria Dolata, bibliotekarka szkolna.


10 stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia z Ewą Mroczkowską-Mikszak absolwentką Dąbrówki. Jej matka, Felicja Kubaszewska-Mroczkowska również ukończyła Dąbrówkę w 1929 roku.6 marca 2008 r. Ewa Mikszak przekazała Stowarzyszeniu pamiątki po swojej mamie- Dąbrówczance.

10 marca 2008 r. wprowadzono na stronę internetową historię stowarzyszeń absolwenckich Dąbrówki. Opracowała Grażyna Mormol.

Lipiec 2008 r. rozpoczęto archiwizację zasobów Szkolnej Izby Pamięci. Prace prowadzi i nadzoruje Dąbrówczanka Alina Sokołowska, pracownik naukowy Muzeum Wojskowego w Poznaniu.
28 wrzesień 2008 r. opracowano wstępny plan obchodów 180- lecia szkoły. ( Wacława Małecka, Grażyna Mormol i Maria Dolata).

9 października 2008 r. Odbyło się spotkanie Stowarzyszenia z dyrektorem szkoły, Pawłem Kozłowskim. Skupiono się na przygotowaniach obchodów jubileuszowych Dąbrówki. Stowarzyszenie przekazało dyrektorowi pamiątkowy portret Marii Swiniarskiej pierwszej dyrektorki Dąbrówki w 1919 roku.


22 października 2008 r. Stowarzyszenie otrzymało dokumenty i fotografie dotyczące Lucyny Stysiak- Sieciechowiczowej absolwentki Dąbrówki ( mat. 1939), autorki i wykonawczyni pierwszego sztandaru Dąbrówki ( 1930 ) oraz jego kopii ( 1947 ).Dokumenty przekazała p. Teresa Stysiakowa, synowa wyżej wymienionej.1 listopada 2008 r. zapalono znicze i położono kwiaty na grobach Dąbrówczanek oraz pod tablicą Marii Swiniarskiej na Poznańskiej Skałce.


14 listopada 2008 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w spotkaniu z emerytowanymi nauczycielami Dąbrówki z okazji Dnia Nauczyciela.

15 listopada 2008 r. w dniu ¦więta Szkoły, Stowarzyszenie zaprezentowało wystawę „Dąbrówka podczas Powstania Wielkopolskiego w 1919 roku”, wykonaną przez: Janinę Nowaczyk, Grażynę Mormol, Wacławę Małecką, Marię Sytek i Marię Dolatę.Po wystawie i Szkolnej Izbie Pamięci oprowadzano grupy młodzieży gimnazjalnej (Grażyna Mormol i Wacława Małecka).

Listopad 2008 r. odbyło się spotkanie z Stefanią Tokarską –Kaszubową absolwentką Dąbrowki ( mat. 1947), harcerką, celem przygotowania wspomnień o historii harcerstwa w Dąbrówce.

11 grudzień 2008 r. Odbyło się spotkanie Stowarzyszenia i Szkoły z przedstawicielkami UAM Katedry Historii Pedagogiki w celu omówienia publikacji historycznej ( monografii) związanej z jubileuszem Szkoły.
Na zebraniu byli obecni:
- UAM - prof. Dorota Strzelczyk i dr Justyna Gulczyńska,
- Szkoła- dyrektor Paweł Kozłowski i Maria Dolata,
- Stowarzyszenie - Grażyna Mormol, Wacława Małecka i Janina Nowaczyk.


6 stycznia 2009 r. Stowarzyszenie opracowało wstępny scenariusz jubileuszowej wystawy w Bibliotece Raczyńskich oraz program prac zespołu ds. obchodów 180 lat istnienia Dąbrówki.

Styczeń 2009 r. przedstawiono dyrektorowi szkoły Pawłowi Kozłowskiemu plany dotyczące jubileuszowej wystawy w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności w Poznaniu.

15 stycznia, 11 lutego i 20 marca 2009 r. Grazyna Mormol przeprowadziła szereg rozmów z Dabrówczanką i nauczycielką wychowania fizycznego w Dąbrówce Marią Adamską.

Styczeń 2009 r. W bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie zespołu piszącego monografię szkoły, omówiono podstawowy spis treści publikacji, wyznaczono autorów poszczególnych rozdziałów.
W skład zespołu weszli:
- prof. Dorota Strzelczyk UAM- redaktor opracowania,
- prof. Hanna Koćka-Krenz UAM, Dąbrówczanka,
- dr Justyna Gulczyńska UAM,
- Stefania Tokarska-Kaszubowa – Dąbrówczanka,
- dr. Anna Ziółkowska Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie – Dąbrówczanka,
- Alina Sokołowska Wielkopolskie Muzeum Wojskowe – Dąbrówczanka,
- Wacława Małecka – Dąbrówczanka,
- Grażyna Mormol – Dąbrówczanka,
- Maria Dolata – bibliotekarka w Dąbrówce,
- Dorota Dolata – Dąbrówczanka,
- Janina Nowaczyk – emerytowana nauczycielka Dąbrówki,
- Alfreda Smoleń-Przybylska – Dąbrówczanka,
- Zdzisława Smuszkiewicz – Dabrówczanka, emerytowana nauczycielka Dąbrówki,
- ks. Tomasz Nawracała,
- Robert Noj – polonista z Dąbrówki.
Koordynatorem ze strony szkoły została Anna Kapturzak.
Styczeń 2009 r. zamieszczono w „Dobrym Portalu” opracowanie „Historia pewnej bursy”, autorstwa Wacławy Małeckiej i Grażyny Mormol. Publikacja opisuje dzieje przedwojennej siedziby Dąbrówki przy ul. Młyńskiej 11.Obecnie jeden ocalały z działań wojennych budynek, zajmuje Międzyszkolna Bursa.
30 stycznia 2009 r. Stowarzyszenie brało udział w charytatywnym balu integracyjnym „W tajemniczym ogrodzie”. Koleżanki, członkinie Stowarzyszenia: Barbara Pulik, Janina Nowaczyk i Grażyna Mormol, wylicytowały pamięć USB z logo TVP i zasiliły sumą 130 zł konto , którego fundusz przeznaczono na działalność charytatywną.12 luty 2009 r. w obecności dyrektora Biblioteki Raczyńskich Wojciecha Spaleniaka , dyrektora Dąbrówki Pawła Kozłowskiego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia , omówiono warunki jubileuszowej wystawy „180- lat Dąbrówki”. Termin wystawy – 15 kwietnia do 30 czerwca 2010 roku.
28 lutego 2009 r. Grażyna Mormol przeprowadziła wywiad na temat ćwiczeń sportowych z Dąbrówczanką J. Ratajczak- Kantrzonki ( mat. 1938) oraz Kazimierą ¦wiątczak – Antczak (mat. 1939).

1 marca 2009 r. wywiad z Drogomirą Markowską (mat. 1947)- Grażyna Mormol.

12 marca 2009 r. Grażyna Mormol przeprowadziła wywiady o szkolnym życiu z absolwentkami: Bożeną Koszewską- Wlaźlak ( mat. 1953), Lucyną Karwatką-Nowak (mat. 1953) i Elżbietą Szymił- Borkowską ( mat. 1953).

8 kwietnia 2009 r. Odbyło się kolejne spotkanie poświęcone obchodom jubileuszowym. Janina Nowaczyk poinformowała, że Ryszard Kaja, absolwent Dąbrówki, wykona plakat
jubileuszowy i okładkę monografii.Ryszard Kaja i plakat z okazji „180 lat Dąbrówki”.

28 kwietnia 2009 r. Na spotkaniu zespołu piszącego monografię, omówiono treść poszczególnych rozdziałów monografii.

14 maja 2009 r. przedstawiono roczne kalendarium obchodów jubileuszowych od listopada 2009 roku do listopada 2010 roku. Kalendarium opracowało Stowarzyszenie.

21 maja 2009 r. dokonano wspólnych uzgodnień z dyrektorem szkoły w zakresie planowanego rocznego jubileuszu.

15 maja 2009 r. powstał program przydziału zadań związanych z obchodami jubileuszowymi.

18 maja 2009 r. autorzy poszczególnych rozdziałów monografii, otrzymali wskazówki redakcyjne od dr Justyny Gulczyńskiej.

6 czerwca 2009 r. Wacława Małecka i Grażyna Mormol spotkały się w kawiarni KAMEA przy ul Wronieckiej z Dąbrówczankami, które zdały maturę w 1958 roku. Stowarzyszenie otrzymało fotografię klasy z czerwca 2008 roku - 50 lat po maturze.8 lipca 2009 r. na zebraniu z dr Justyną Gulczyńską z UAM, określono terminy poszczególnych etapów pisania monografii. Alfreda Smoleń ( absolwentka Dąbrówki), zaproponowała , aby teksty nie mieszczące się w książce umieścić na płycie CD dołączonej do monografii.

Lipiec, sierpień, wrzesień 2009 r. kontynuowano archiwizację materiałów w Szkolnej Izbie Pamięci. Pracami kierowała Alina Sokołowska.
Rozpoczęto zbieranie materiałów do gablot i tablic na wystawę w Bibliotece Raczyńskich . Prace prowadzili: Paweł Kozłowski, Małgorzata Myśliborska, Maria Dolata oraz Grażyna Mormol, Wacława Małecka, Janina Nowaczyk i Maria Sytek.

Stowarzyszenie zmieniło i ujednoliciło ekspozycję przechowywaną w pomieszczeniach piwnicznych . Po odświeżeniu i ponownym zaprojektowaniu w/w tablice stanowią stałą wystawę na ścianach korytarza Dąbrówki. Prace wykonał zespół: Wacława Małecka, Janina Nowaczyk, Grażyna Mormol, Maria Sytek i Maria Dolata.W Gazecie Targowej Wacława Małecka opublikowała przy współpracy Małgorzaty Kolczyńskiej artykuł „Dom Administracyjny i Restauracja Belweder – miejsce obchodów 100 – lecia Dąbrówki w 1930 roku”.


Wacława Małecka przygotowała wystawę „Siedziby Szkoły” –prezentową na terenie szkoły. Pokazano kolejne, zajmowane przez Szkołę budynki na terenie Poznania w czasie 180 letniej historii szkoły. Dąbrówkę nazywano „Wędrującą Szkołą”, ponieważ kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Prezentowana wystawa opierała się na materiałach z albumu „Wędrują Szkoła – Szkoła Ludwiki i Dąbrówka”, zebranego i opracowanego przez Wacławę Małecką.1 listopada 2009 r. Stowarzyszenie zapaliło znicze na grobach Dąbrówczanek i księży prefektów, pod tablicą Marii Swiniarskiej na Poznańskiej Skałce, oraz w Lubaszu przy rodzinnym grobowcu rodziny Swinarskich.


12 listopada 2009 r. w dniu ¦więta Szkoły, Stowarzyszenie uczestniczyło w odsłonięciu na terenie Szkoły kamienia z Kaplicy Dąbrówki na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Prof. Hanna Koćka-Krenz z UAM, absolwentka Dąbrówki, dokonała odsłonięcia kamienia. Uroczystość ta zapoczątkowała roczne obchody jubileuszowe 180-lecia Dąbrówki. Stowarzyszenie oprowadzało tego dnia młodzież i zaproszonych gości po Szkolnej Izbie Pamięci (Grażyna Mormol i Wacława Małecka).15 listopada 2009 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w Mszy św. za Pierwszych Piastów w Katedrze Poznańskiej, honorując pamięć naszej patronki księżnej Dąbrówki, żony księcia Mieszka I Piasta. Szkoła uczestniczyła we Mszy św. ze sztandarami, a po mszy zapalono znicz w pobliżu odsłoniętej Kaplicy Dąbrówki na Ostrowie Tumskim.

13 stycznia 2010 r. przygotowano wystawę „Ks. Ludwika Radziwiłłowa, fundatorka szkoły i jej czasy”, zaprezentowaną z okazji 180 rocznicy powstania Szkoły . Zespół opracowujący ekspozycję: Grażyna Mormol, Wacława Małecka, Janina Nowaczyk, Maria Dolata i Dorota Dolata.

27 stycznia 2010 r. odbyło się spotkanie w sprawie monografii i wyboru materiałów ilustrujących teksty. Rozdzielono teksty na te , które będą znajdowały się w książce oraz na płycie CD. Poinformowano , że monografia zostanie opublikowana w kwietniu 2010 roku.

Luty, marzec 2010 r. wybierano eksponaty na wystawę i zaprojektowano 15 gablot dla wystawy w Bibliotece Raczyńskich. (Grażyna Mormol, Janina Nowaczyk, Wacława Małecka, Maria Dolata, Paweł Kozłowski, Maria Sytek).

Rozpoczęto starania, aby na terenie Urzędu Miasta w Poznaniu zaprezentować rozszerzoną wystawę o księżnej Ludwice Radziwiłłowej, żonie namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Budynek dzisiejszego Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim był urzędową siedzibą namiestnika i miejscem zamieszkania jego rodziny.

2 luty 2010 r. Stowarzyszenie przekazało po korekcie, p. Małgorzacie Myśliborskiej (odpowiedzialnej za plastyczne opracowanie tablic), ostatnie, brakujące materiały do drukowanych tablic przygotowywanych na wystawę w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności.

22 luty 2010 r. Stowarzyszenie wraz z autorkami rozszerzonej wersji wystawy o ks. Ludwice Radziwiłłowej ustaliło szczegóły wystawy , która będzie prezentowana w Urzędzie Miasta przy Placu Kolegiackim w Poznaniu od 29 kwietnia 2010 roku.
Szkoła otrzymała z Muzeum Historii Miasta Poznania kopię projektu budowy Szkoły Ludwiki z 1875 roku przygotowaną dla dyrektora Bartha. Budynki miały być zlokalizowane przy ul. 23 Lutego / Plac Wielkopolski( obecnie Archiwum Państwowe). Projekt budowy nie został zrealizowany a szkoła przeniosła się do zespołu budynków odkupionych od sióstr Urszulanek przy ul Młyńskiej 10.


16, 17 kwietnia 2010 r. członkowie Stowarzyszenia wraz z przedstawicielami szkoły przygotowali wystawę w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności „180 Dąbrówki”.
W 15 gablotach pionowych umieszczono tablice obrazujące historię Szkoły, a w przynależnych im gablotach poziomych, wyłożono eksponaty z bogatych zbiorów Szkolnej Izby Pamięci , zbiorów własnych absolwentów i członków Stowarzyszenia. Zespół stanowili: Grażyna Mormol, Wacława Małecka, Janina Nowaczyk, Maria Dolata, Maria Sytek i Małgorzata Myśliborska,
Wystawa była prezentowana do 30 czerwca 2010 roku.


29 kwietnia 2010 r. odbyło się otwarcie i prezentacja wystawy „ Ks. Ludwika Radziwiłłowa, żona namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, fundatorka Szkoły”.
Wystawę przygotowały Maria Dolata, Dorota Dolata, Anna Dolata i Helena Dolata przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu ( Grażyna Mormol, Wacława Małecka ). W Sali Białej Urzędu Miasta nastąpiła prezentacja wystawy oraz koncert utworów Chopina w wykonaniu uczniów Dąbrówki.

Kwiecień 2010 r. Stowarzyszenie otrzymało od p. Remigiusza Korcza pamiątkowy medal wybity w hołdzie Synowi Ziemi Wielkopolskiej Janowi Kasprowiczowi w 1968 roku z okazji sesji naukowej w Dąbrówce poświęconej poecie.
Stowarzyszenie otrzymało oryginały dokumentów i fotografii Stanisławy Bolesławy ¦wierkosz-Pilarskiej ( mat 1939.) . Pamiątki przekazał syn Stanisław Pilarski.

31 maja 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, które zadecydowało, że obecne władze Stowarzyszenia będą kontynuowały pracę w niezmienionym składzie.

1 czerwca 2010 r. w miesięczniku „IKS” (str. 69) ukazał się tekst Wacławy Małeckiej „180 lat Dąbrówki - Wystawy w Bibliotece Raczyńskich i w Urzędzie Miasta”.

15 czerwca 2010 r. zaprezentowano w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności w Poznaniu, wystawę „180 lat Dąbrówki” oraz monografię „180 lat Szkoły im. Dąbrówka w Poznaniu ( 1830- 2010)”.


Prezentacja zgromadziła przedstawicieli Szkoły, Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości .Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień i zapoznaniu się z wystawą, zgromadzeni goście otrzymali monografię Dąbrówki z okolicznościowym stemplem Stowarzyszenia.16 czerwca 2010 r. Stowarzyszenie zrobiło drugą prezentację wystawy i monografii w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności. Stowarzyszenie zaprosiło najstarsze absolwentki Dąbrówki. Po prezentacji wystawy „180 lat Dąbrówki”, goście otrzymali monografie z ozdobnym stemplem Stowarzyszenia.
Prezentację przygotowały- Grażyna Mormol, Wacława Małecka, Janina Nowaczyk, Maria Sytek i Maria Dolata.Lipiec, sierpień 2010 r. kontynuowano inwentaryzację materiałow archiwalnych w Szkolnej Izbie Pamięci. Pracami kierowała Dąbrówczanka Alina Sokołowska.
Wacława Małecka , Grażyna Mormol i Janina Nowaczyk przygotowały nową ekspozycję w gablotach Szkolnej Izby Pamięci, wzbogacając ją o pozyskane materiały .Wacława Małecka udostępniła archiwalną fotografię „Dąbrówczanki na spacerze w Ogrodzie Botanicznym” z okresu międzywojennego. Zdjęcie było prezentowane na wystawie zorganizowanej przez Ogród Botaniczny w Poznaniu i eksponowane przez lipiec i sierpień 2010 roku ( Dąbrówczanki przy pergoli – środkowe zdjęcie).


Wrzesień 2010 r. Wacława Małecka napisała opracowanie „Historia pewnej kaplicy”, dzieje kaplicy przy Państwowej Szkole Żeńskiej im. Dąbrówki, opublikowane w wydawnictwie Parafii św. Stanisława Kostki „U źródeł”.

Grażyna Mormol opublikowała tekst opisujący wystawę „180 lat Dąbrówki” w kwartalniku Biblioteki Raczyńskich „Winieta” Nr. 2 (53).16 września 2010 r. przekazano prof. Jadwidze Staniszkis, absolwentce Dąbrówki, „Jednodniówki” z 2000 i 2005 roku oraz monografię „ 180 lat Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu ( 1830- 2010)”.

19 września 2010 r. odbył się Jubileuszowy turniej brydżowy z okazji 180 Dąbrówki.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ufundowało nagrody dla najlepszej pary zawodników brydżowych z Dąbrówki . Razem z dyrektorem Pawłem Kozłowskim i Jolantą Hajdasz z Rady Rodziców Szkoły, Grażyna Mormol wręczyła zawodnikom ufundowane przez Stowarzyszenie nagrody- słuchawki, pamięć USB, plakaty jubileuszowe i list gratulacyjny dla każdego uczestnika.


25 września 2010 r. odbyła się Jubileuszowa Gala w sali Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej. W części oficjalnej Grażyna Mormol mówiła o historii Szkoły.
Koleżanki- Wacława Małecka, Alina Sokołowska i Grażyna Mormol odznaczono szkolną odznaką z laurem.


Wrzesień 2010 r. rozpoczęto starania o pozyskanie reprodukcji portretu księżnej Luizy Radziwiłłowej z 1810 roku, znajdującego się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.


9 października 2010 r. wizyta Stowarzyszenia (Grażyna Mormol), u Dąbrówczanki, znanej medalistki olimpijskiej, niepełnosprawnej pływaczki Grażyny Haffke.9 listopada 2010 r. na ¦więto Szkoły Stowarzyszenie zaprezentowało wystawę „Wychowankowie Dąbrówki” przygotowanej przez: Wacławę Małecką, Janinę Nowaczyk, Grażynę Mormol, Marię Dolatę.)
Pokazano ok. 100 sylwetek absolwentów i uczniów Dąbrówki z różnych okresów istnienia szkoły. Zaprezentowano bardzo znanych i sławnych w całej Polsce Dąbrówczan oraz mniej znanych ale odnoszących sukcesy warte nagłośnienia.


Janina Nowaczyk systematycznie prowadzi dalszą aktualizację listy nauczycieli i absolwentów Dąbrówki.

10 listopada 2010 r. Stowarzyszenie zaprezentowało wystawę „Wychowankowie Dąbrówki” emerytowanym nauczycielom oraz zaproszonym gościom. Koleżanka Wacława Małecka udzieliła wywiadu dla radia Merkury na temat zaprezentowanej wystawy i oprowadziła gości po Szkolnej Izbie Pamięci i stałych wystawach w szkole.14 listopada 2010 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w Mszy św. za Pierwszych Piastów w Katedrze Poznańskiej. Uroczystość ta była ostatnim akcentem całorocznych obchodów jubileuszowych 180 lat istnienia Dąbrówki. Udział w Mszy św. wraz z uczniami i nauczycielami Dąbrówki będzie coroczną okazją czczenia pamięci patronki Szkoły- księżnej Dąbrówki, żony księcia Mieszka I Piasta.

2010 r. Grażyna Mormol i Barbara Pulik zamieszczały informacje o Dąbrówce i obchodach Roku Jubileuszowego na internetowym portalu Nasza Klasa.

17 luty 2011 r. Stowarzyszenie zaproponowało Zakładowi Historii Wychowania UAM w Poznaniu, tematy prac magisterskich dotyczących Dąbrówki, w oparciu o materiały zgromadzone w Szkolnej Izbie Pamięci.

25 luty 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zatwierdzono sprawozdania z działalności w 2010 roku i przyjęto plan pracy na 2011 rok.Styczeń, luty, marzec 2011 r. rozpoczęto prace nad kalendarium Stowarzyszenia i kontynuowano archiwizację materiałów w Szkolnej Izbie Pamięci.


9 kwietnia 2011 r. w związku z jubileuszem 180 – lecia naszej Szkoły Stowarzyszenie zorganizowało jednodniowy wyjazd do Antonina k. Ostrowa, do Mauzoleum Radziwiłłów, gdzie znajdują się doczesne szczątki Ludwiki Radziwiłłowej z Hohenzollernów i jej najbliższej rodziny. W podziemiach miejscowego kościółka, w kaplicy grobowej, Stowarzyszenie umieściło przed trumną fundatorki i protektorki Szkoły Ludwiki, prekursorki obecnej Dąbrówki, stosowną informację na ten temat wraz z jej portretem, zapalono też znicze. W pobliskim Pałacyku Myśliwskim Książąt Radziwiłłów dokonano także wpisu do Księgi Pamiątkowej sygnalizując, że Stowarzyszenie będzie podejmować dalsze działania mające na celu przybliżenie postaci Ludwiki Radziwiłłowej i jej działalności. Działania te będą prowadzone w uzgodnieniu z lokalną administracją.
10 kwietnia 2011 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w uroczystościach upamiętnienia zamordowanego w Katyniu przez NKWD Teodora Bobowskiego. Po mszy św. w kościele Chrystusa Odkupiciela na Osiedlu Warszawskim odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej i uroczystość posadzenia Dębu Pamięci. Teodor Bobowski był ojcem Nenii – Ireny Bobowskiej, przedwojennej uczennicy Dąbrówki, która zginęła również śmiercią męczeńską w okresie II Wojny ¦wiatowej. Przy okazji tej uroczystości przedstawicielki Stowarzyszenia wspomniały postać Nenii i wystąpiły z inicjatywą nadania jednej z ulic Poznania jej imienia. Apel spotkał się z jednomyślnym poparciem zgromadzonych. Na uroczystości była również Stefania Tokarska – Kaszubowa, Dąbrówczanka, zasłużona harcerka, autorka biografii Nanii.28 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia z dr Grażyną Wyder z Uniwersytetu Zielonogórskiego. (Grażyna Mormol).

4 maja 2011 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Prezydenta Miasta Poznania z wnioskiem o nazwanie imieniem Ireny Bobowskiej skweru przy zbiegu ulic Dąbrowskiego i Przybyszewskiego w Poznaniu. Bohaterska „Nenia” Bobowska była przed wojną uczennicą Dąbrówki. Zginęła, zgilotynowana w Berlinie w 1942 roku.

Maj 2011 r. Stowarzyszenie pozyskało ( na płycie CD) z Muzeum Narodowego w Poznaniu , portret Ludwiki Radziwiłłowej oraz prawo do publikacji wizerunku księżnej. Kopię portretu przekazano do oprawy.
Przekazano portret Marii Swiniarskiej z 1930 roku do konserwacji i wykonania kopii do celów ekspozycyjnych.
Historyczne sztandary Uczelni im. Dąbrówki ( sztandar drużyny harcerskiej im. Anieli Tułodzieckiej, sztandar Czerwonego Krzyża oraz sztandar ZMP ) poddano konserwacji.
Po zakończeniu zabiegów konserwatorskich zawieszono je w Szkolnej Izbie Pamięci.

7 lipca 2011 r. odbyło się spotkanie z panią Anną Plenzner, przedstawicielką Filharmonii Poznańskiej. Stowarzyszenie zaprezentowało materiały archiwalne ze zbiorów Szkolnej Izby Pamięci dotyczące działalności Pro Symfoniki w Dąbrówce. Pamiątkowe wpisy, fotografie znanych muzyków polskich i zagranicznych goszczących w II połowie XX wieku na terenie naszej Szkoły.


Sierpień 2011 r. unikalny portret Marii Swiniarskiej, pierwszej przełożonej Dąbrówki, pochodzący z 1930 roku, został poddany odpowiedniej renowacji przez konserwatora Aleksandra Gacę. Portret posiada dużą wartość artystyczną i stanowi jedną z najcenniejszych pamiątek związanych z historią Szkoły.


Zbiory Szkolnej Izby Pamięci wzbogaciły się o Kronikę Szkolną opisującą działalność Szkoły w pierwszych latach powojennych i Kronikę Harcerską. Te cenne materiały archiwalne zostały przekazane przez panią Bronisławę Zdrojewską, absolwentkę Dąbrówki z 1947 roku. Stowarzyszenie wystosowało stosowne podziękowanie za ten dar.

Wrzesień 2011 r. Stowarzyszenie przygotowało dodatkowe tablice opisujące dawny budynek Dąbrówki przy ulicy Młyńskiej 11, które zawisną w Bibliotece Szkolnej w sąsiedztwie odnowionego portretu Marii Swiniarskiej.Październik 2011 r. Konserwacji poddano rysunek na kartonie z 1945 roku, przedstawiający ruiny dawnej szkoły Dąbrówki przy ulicy Młyńskiej 11. Prace konserwacyjne przeprowadzono w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Szkic ruin ołówkiem wykonały uczennice Dąbrówki w darze dla Janiny Kamińskiej - pierwszej powojennej dyrektorki Szkoły, która próbowała ratować ocalałe z pożogi wojennej jedno skrzydło budynku. Obecnie w budynku tym znajduje się Międzyszkolna Bursa uczniowska.18 października 2011 r. Słynna pływaczka Teresa Zarzeczańska absolwentka Dąbrówki, obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia uprawiania sportu. Stowarzyszenie uczestniczyło w tym spotkaniu, składając na ręce Jubilatki stosowne życzenia.19 października 2011 r. Stowarzyszenie zwiedziło kościół Najświętszej Marii Panny w Poznaniu, gdzie prowadzone są wykopaliska archeologiczne pod kierownictwem prof. Hanny Koćki- Krenz i dr Andrzeja Sikorskiego. Mieliśmy okazję obserwować pracę archeologów i
paleontologów przy wykopaliskach wewnątrz kościoła. Pod posadzką kościoła znajdują się szczątki pochówków z różnych cmentarzy poznańskich, prawdopodobnie z terenu Ostrowia Tumskiego.


1 listopada 2011 r. Stowarzyszenie odwiedziło poznańskie cmentarze aby uczcić pamięć
Dawnych absolwentów, katechetów i nauczycieli.
10 listopada 2011 r. W Dąbrówce odbyło się coroczne ¦więto Szkoły. Stowarzyszenie zaproponowało obchody dnia Szkoły, których głównym punktem było odsłonięcie kopii portretu Księżnej Luizy Radziwiłłowej. Portret ten został wykonany w latach 1810 do 1820
i znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Z inicjatywy Stowarzyszenia uzyskaliśmy pozwolenie od Muzeum na skopiowanie i prezentację portretu na terenie Szkoły.
W dzień święta Szkoły nastąpiło uroczyste odsłonięcie kopii portretu Księżnej Luizy Radziwiłłowej, ofiarowanej Szkole przez Stowarzyszenie. Odsłonięcia portretu dokonała
prof. Hanna Koćka- Krenz dziekan Wydziału Historii UAM,absolwentka Dąbrówki. Następnie pani profesor wygłosiła wykład na temat najnowszych odkryć archeologicznych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. W dalszej części uroczystości Dorota Dolata, absolwentka Dąbrówki, opowiedziała o tajemnicach portretów i innych wizerunków Księżnej Luizy Radziwiłłowej. Pomiędzy wykładami uczeń naszej Szkoły wykonał utwór fortepianowy Fryderyka Chopina.
Luiza Radziwiłłowa - kopia portretu
z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Uroczystościom towarzyszyły wystawy związane z rodziną Radziwiłłów, między innymi Stowarzyszenie przedstawiło relację z pobytu w Pałacyku Myśliwskim i Mauzoleum Radziwiłłów w Antoninie.W salach lekcyjnych, auli szkolnej i na korytarzach eksponowano wystawy tematycznie związane z Fundacją Szkoły Ludwiki, postacią księżnej Luizy Radziwiłłowej i jej rodziną.

23 listopada 2011 r. Przedstawicielki Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki- Wacława Małecka i Grażyna Mormol uczestniczyły w spotkaniu Partnerów Szkoły w ramach ewaluacji zewnętrznej. Odpowiadały na pytania wizytatorów podczas wywiadu grupowego z partnerami Szkoły i samorządem lokalnym.
15 grudnia 2011 r. Odbyło się świąteczne spotkanie członkiń Stowarzyszenia z pp. Stefanią Kaszubową autorką książki o Nenii Bobowskiej, Aliną Sokołowską z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Marią Dolatą bibliotekarką szkolną. Spotkanie to zakończyło cykl spotkań Stowarzyszenia w 2011 roku.
16 stycznia 2012 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim przy Placu Kolegiackim z Marią Strzałko Miejskim Konserwatorem, absolwentką Dąbrówki.Stowarzyszenie wystosowało pismo z podziękowaniem:
„Serdecznie dziękujemy za interesujące spotkanie związane z dąbrówczańskimi wspomnieniami. Dziękujemy również za wskazówki związane z upamiętnieniem Ireny Bobowskiej - Nenii, wychowanki naszej szkoły. O dalszych działaniach chętnie poinformujemy w nadziei na fachową konsultację. Zapraszamy do Dąbrówki i zachęcamy do uzupełnienia naszych zbiorów ( fotografie, wspomnienie, dokumenty). Uprzejmie też prosimy o przesłanie pocztą mailową życiorysu zawodowego do albumu zasłużonych absolwentów. Serdecznie pozdrawiamy Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki”.

Styczeń 2012 r.
W związku z przygotowywaniem obchodów jubileuszowych 50 lecia śmierci Marii Swinarskiej przedwojennej Przełożonej szkoły Dąbrówki stowarzyszenie odnowiło kontakt z rodziną tj. Marią Gralą. Stowarzyszenia pozyska kolejne materiały związane z Marią Swinarską i jej działalnością.

13 marca 2012 roku. Stowarzyszenie i uczniowie Dąbrówki złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pamiątkowej tablicy poświęconej Marii Swiniarskiej usytuowanej przy kościele na Wzgórzu Œw. Wojciecha.
 

Po kościele św. Wojciecha oprowadził nas ks. proboszcz M. Kaiser 

Następnie członkinie Stowarzyszenia zwiedziły podziemia w dawnym budynku Szkoły przy ulicy Młyńskiej 11. 

14 marca 2012 roku. Stowarzyszenie wraz z gronem pedagogicznym i uczniami Dąbrówki uczestniczyło w Mszy św. rekolekcyjnej poświęconej pamięci Marii Swiniarskiej w 50 rocznicę śmierci w kościele pw. NSJ i św. Floriana przy ul. Kościelnej.

20 marca 2012 roku. Przedstawicielki Stowarzyszenia Wacława Małecka i Janina Nowaczyk oraz Maria Dolata szkolna bibliotekarka, odwiedziły grobowiec rodziny Swinarskich w Lubaszu w dniu 50 rocznicy śmierci Marii Swiniarskiej, pierwszej Przełożonej Dąbrówki.


W drodze powrotnej członkinie zwiedziły pałac w Kobylnikach oraz kompleks muzealny w Szamotułach.22 marca 2012 r. Stowarzyszenie zaprezentowało w szkole wystawę poświęconą pamięci Marii Swiniarskiej w 50 rocznicę jej śmierci. Wystawę zaprezentowano dużej grupie zaproszonych gości. Między innymi obecna była pani Maria Grala, która przekazała ciekawe dokumenty dotyczące rodziny Swinarskich.17 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki zaprosiło do szkoły panią dr Magdalenę Mrugalską – kustosza Muzeum Historii Miasta Poznania – Ratusz Poznański. Celem spotkania było zapoznanie się pani Kustosz z działalnością Stowarzyszenia i zaprezentowanie zbiorów Szkolnej Izby Pamięci. Pani dr M. Mrugalska obejrzała również wystawę związaną z 50 – leciem śmierci Marii Swinarskiej. Spotkanie było bardzo interesujące dla obu stron, pozyskaliśmy cenne wskazówki odnośnie gromadzenia i opracowywania zbiorów.
19 kwietnia 2012 r. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia, na którym zatwierdzono wykonanie planów działalności w 2011 roku oraz zaproponowano plan działania na 2012 rok.

7 maja 2012 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki z grupą absolwentek Dąbrówki- matura 1950. Na spotkaniu uzyskałyśmy możliwośæ uzupełnienia pewnych faktów związanych z działaniem Szkoły w pierwszych latach powojennych, gdy Dąbrówka się odradzała, zmieniając kilkakrotnie swoje siedziby. Wśród absolwentek są osoby związane z przedwojennym gronem profesorskim- córka prof. Kokocińskiej oraz bratanica prof. Halladinowej. Planujemy dalsze spotkania indywidualne celem sporządzenia dokładnych notatek i pozyskania materiałów faktograficznych do Szkolnej Izby Pamięci.

Design by ZSO nr 10