Władze

ZARZĄD

Przewodnicząca:
Grażyna Sobierajska - Mormol

 Vice:
Wacława Małecka

Skarbnik:
Janusz Krzyżaniak


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca:
Janina Nowaczyk

Członkowie:
Ewa Nowak
Maria Sytek


Design by ZSO nr 10