Deklaracja członkowskaJa ............................................. deklaruję przystąpienie
do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły im. "Dąbrówki"
 z siedzibą w Poznaniu ul. Żeromskiego 8 / 12.
Zobowiązuję się przestrzegać postanowień statutu i wspierać
działalność Stowarzyszenia.

POBIERZ


Design by ZSO nr 10