Kandydatom do klasy wstępnej przypominamy o obowiązku przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych w poniedziałek 28 czerwca o godzinie 10. Dotyczy wszystkich kandydatów, którzy wśród swoich wyborów klas umieścili klasę 0 [wstępną, dwujęzyczną] i nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Zbiórka w holu szkoły o godzinie 9.30. Kandydat musi okazać dokument potwierdzający tożsamość i być zaopatrzony w przybory do pisania. Sprawdzian odbywa się w reżimie sanitarnym (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).

Z powodów sanitarnych do budynku szkoły wejść mogą wyłącznie kandydaci bez osób towarzyszących. Nie będzie też możliwości skorzystania z szatni.