"DĄBRÓWKO NASZA WIECZNIE TRWAJ...

DRUGI ZJAZD - 9 grudnia 1945 roku; dyrektorką szkoły była Janina Kamińska . Był to drugi w historii szkoły, a pierwszy po wojnie, zjazd uświetniony uroczystością poświęcenia sztandaru- wiernej kopii przedwojennego. Z tej okazji ukazała się też Jednodniówka pod tytułem "Zjazd koleżeński Dąbrówczanek". Wydawnictwo to nosi charakter półlegalnego: wykonane na powielaczu nie zawiera żadnych dokładniejszych danych dotyczących miejsca wydania czy też nakładu. Artykuły w nim zawarte w większości podpisano tylko inicjałami, do wyjątków należą wypowiedzi: Stanisława Zabrzeskiego, Danuty Piotrowskiej-Szulczewskiej, W. Sikorzanki, Ireny Lauschówny, oraz Ireny Gajewskiej. Bardzo cenne są tu artykuły poświęcone pamięci profesorów i uczennic zamordowanych w obozach i poległych na frontach II wojny światowej. Całość licz 29 stron spiętych zszywką metalową.PIERWSZY ZJAZD - styczeń 1930 roku ; dyrektorką (przełożoną) była Maria Swinarska. Pierwsze spotkanie absolwentek zorganizowano w stulecie istnienia szkoły. Z tej okazji wydano też pierwszą jednodniówkę pod tytułem "Z życia uczelni im. Dąbrówki w Poznaniu", nakładem drukarni J. Kawalera w Szamotułach. Zawierała między innymi wyjątki z "Instrukcji dla tutejszej Szkoły Luizy" z 1830 roku, wspomnienia z lat szkolnych przebytych pod zaborem pruskim (autorka Zofia Modlibowska), artykuł Powstanie Uczelni Dąbrówki (autorka Maria Swinarska), garść wspomnień z wycieczki do Francji (autorka Maria Fiedlerówna) i liczne wspomnienia byłych uczennic.

TRZECI ZJAZD - maj 1947 roku; dyrektorką szkoły była Janina Kamińska. W naszym archiwum nie posiadamy żadnej dokumentacji związanej z tym zjazdem. O tym, że się odbył świadczą wspomnienia na kolejnych spotkaniach: w 1958 roku - wzmianki w przemówieniu zjazdowym profesor Ireny Dropińskiej, oraz w 1981 roku - w wystąpieniu dyrektor Janiny Kamińskiej na zjeździe jubileuszowym z okazji 150-lecia szkoły.

CZWARTY ZJAZD - 23 lutego 1958 roku; dyrektorką szkoły była Irena Czajkowska. Zjazd zgromadził ponad 1000 absolwentek, oraz byłych i aktualnych nauczycieli z Marią Swinarską i Janiną Kamińską na czele. Jednodniówka wydana z tej okazji nosiła tytuł "Zjazd Dąbrówczanek", liczyła 16 stron druku, oraz dodatkową ankietę Dąbrówczanek dotyczącą sytuacji społecznej, rodzinnej i zawodowej absolwentek. Wydana została przez agencję "Omnipres"w Poznaniu w nakładzie 1500 egzemplarzy. Zawierała wspomnienia Marii Swinarskiej i Ireny Dropińskiej dotyczące historii szkoły i kolejnych zjazdów, wspomnienia o zmarłych nauczycielach, liczne wspomnienia o szkolnym życiu, a także dwa czarno-białe zdjęcia klasowe.

PIĄTY ZJAZD - 16-17 maja 1981 roku; dyrektorką szkoły była Zofia Dąbek Na 1980 rok przypadał jubileusz 150-lecia szkoły. Od 15 do 17 listopada 1980 roku z inicjatywy dyr. Zofii Dąbek i rady pedagogicznej VII LO im. Dąbrówki odbyły się zakrojone na dużą skalę uroczystości jubileuszowe, których punktem kulminacyjnym był piękny patriotyczny montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Dąbrówki. Uroczystościom towarzyszyło odsłonięcie w budynku szkoły tablicy pamiątkowej w hołdzie poległym nauczycielom i wychowankom, zorganizowanie dużej wystawy obrazującej dorobek szkoły, opublikowanie okolicznościowej broszury ukazującej dorobek Dąbrówki w rozwoju wielkopolskiej oświaty. Niestety, w ówczesnych warunkach politycznych i ekonomicznych nie można było mówić całej prawdy. Tę przeszkodę pokonał jednak rok później, zawiązany przez absolwentki Dąbrówki, Komitet Organizacyjny na czele z przewodniczącą Urszulą Szulc-Gattnerową i Janiną Durzyńską - sekretarzem. Od początku komitet nawiązał ścisłą i obustronną współpracę z dyrekcją i radą pedagogiczną VII LO im. Dąbrówki, co zaowocowało współdziałaniem w przygotowaniach do kolejnego w historii szkoły spotkania pokoleń. W dniu 16 maja 1981 roku z okazji zjazdu w 150-lecie istnienia szkoły na Wzgórzu św. Wojciecha na Poznańskiej Skałce odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci Marii Swinarskiej , poprzedzona mszą św. Celebrowaną przez biskupa Jerzego Strobę. Tego samego dnia miało miejsce spotkanie absolwentów w auli Akademii Ekonomicznej. Zespół redakcyjny opublikował po zjeździe jednodniówkę pod tytułem "Zjazd koleżeński w 150-lecie Dąbrówki". Na okładce umieszczono fotokopię wyjątków oryginalnej "Instrukcji dla szkoły Luizy" z 1830 roku. Wydawnictwo liczy 55 stron i zawiera wypowiedź dyr. Janiny Kamińskiej, sprawozdanie z uroczystości na Skałce, sprawozdanie z przebiegu wspólnego spotkania dąbrówczańskich pokoleń w auli Akademii Ekonomicznej, wspomnienia o koleżeńskich spotkaniach klasowych, a także odnotowane echa zjazdu w prasie poznańskiej, oraz sprawozdania finansowe.

SZÓSTY ZJAZD - 25 listopada 2000roku; dyrektorką jest Elżbieta Stryjakowska. Na 2000 rok przypadał jubileusz 170-lecia istnienia szkoły. 25 listopada odbyły się główne uroczystości; rano tego dnia reprezentacja młodzieży VII LO , wraz z pocztem sztandarowym złożyła kwiaty pod tablicą ku czci Marii Swinarskiej. Następnie w kościele ojców Dominikanów odbyła się msza święta, którą celebrował ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak. Główna uroczystość odbyła się w auli uniwersyteckiej. Potem wszyscy chętni udali się do szkoły przy ulicy Żeromskiego, gdzie czynna była wystawa obrazująca historię i dorobek szkoły. Było na niej wiele cennych pamiątek, eksponatów, fotografii, materiałów archiwalnych i dokumentów o dziejach i dniu obecnym szkoły. Niespodzianką dla absolwentów była możliwość spotkania się w pięknie urządzonych, przez obecnych uczniów, kawiarenkach. Absolwenci spotykali się w nich według roczników ukończenia szkoły. Najbardziej dopisały najstarsze roczniki, najmniej było najmłodszych. Spotkania te były niezwykle wzruszające. Często zdarzało się, że ze łzami w oczach witały się osoby, które nie miały o sobie żadnych wieści przez wiele długich lat. Dopisali też emerytowani nauczyciele szkoły na czele z byłymi dyrektorkami: panią Ludmiłą Świniarską i panią Zofią Dąbek. Z okazji zjazdu wydana została jednodniówka " Dąbrówko nasz wiecznie trwaj", opracowana przez zespół redakcyjny w składzie: Zdzisława Smuszkiewicz, Krystyna Brodowska, Józef Grajek, Janina Nowaczyk, Piotr Petlicki. Publikacja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem , po wyczerpaniu wszystkich egzemplarzy musiał wystąpić jej dodruk. Znalazło się w niej kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii VII Liceum im. Dąbrówki w Poznaniu, lista dyrektorów szkoły od początku jej istnienia, artykuł " Wędrująca szkoła", w którym wymienione są wszystkie siedziby szkoły , informacje o dotychczasowych zjazdach. W jednodniówce są wspomnienia o najbardziej zasłużonych profesorach uczących w Dąbrówce, o znanych absolwentach, są też opisane szkolne kontakty obecnych uczniów z rówieśnikami z innych krajów. Publikację wieńczy spis nauczycieli którzy przepracowali w Dąbrówce co najmniej 10 lat, a także spis wszystkich absolwentów. W styczniu bieżącego roku odbyło się zebranie członków założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły. Przyjęto statut stowarzyszenia, przygotowano dokumentację do legalizacji w sądzie. Oddano sprawę do zalegalizowania.