Klasy maturalne rozpoczynają swoje zebrania od spotkania z Panem Dyrektorem w świetlicy.

 

godz. 17:00

klasa 3gA  sala 213

klasa 3gB sala 202

klasa 3gD sala 10

klasa 2A sala 9

klasa 2C sala 7

 

godz. 18:00

klasa 3gC sala 112

klasa 3gE sala 114

klasa 3pC - sala 110

klasa 2D sala 113

klasa 2E sala 209

 

 

UKBS Dąbrówka zaprasza w piątek 17 września o godzinie 15.30

 

2 września zmarł Józef Grajek, nauczyciel matematyki i wicedyrektor w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki [lata 1958-1984].
Z jego inicjatywy przebudowano boisko szkolne i zmodernizowano salę gimnastyczną w siedzibie szkoły przy Placu Bernardyńskim.
Józef Grajek był między innymi aktywnym działaczem lokalnym, propagatorem wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, założycielem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.

We wtorek 07.09.2021 o godz. 17:30 odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych i klasy wstępnej w następujących salach:

klasa 1A (medialna) - sala 113

klasa 1B (biologiczno-chemiczna) - sala 214

klasa 1C (ekonomiczna) - sala 212

klasa 1D (politechniczna) - sala 8

klasa 1E (dwujęzyczna) - sala 210

klasa wstępna "0" - sala 211 

 

Jak co roku nowoprzyjęci uczniowie klas pierwszych i klasy wstępnej  wezmą udział w warsztatach integracyjnych w pierwszych dniach września. O szczegółach  poinformują uczniów wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego - 1 września. 

Zajęcia odbędą się na łonie natury, na położnych w okolicy szkoły terenach zielonych. Zajęcia te, prowadzone przez psychologów szkolnych z udziałem wychowawców, pomagają uczniom w odnalezieniu się w nowej grupie rówieśniczej i zawieraniu pierwszych znajomości.  Serdecznie zapraszamy! [JN]