Wstęp

VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu kontynuuje tradycje pierwszej poznańskiej uczelni żeńskiej, powołanej do życia 13 stycznia 1830 roku jako fundacja Księżnej Ludwiki Radziwiłłowej. Po odzyskaniu niepodległości Prowincjonalne Kolegium Szkolne 1 maja 1919 roku zatwierdziło dla szkoły nazwę, która brzmiała:

"Państwowa Uczelnia Żeńska im. Dąbrówki w Poznaniu".

Zmiana patronki szkoły, która do tej pory nosiła imię swojej założycielki, związana była z nową sytuacją jaka wytworzyła się po I Wojnie Światowej. Dąbrówkę wiązano z powstaniem państwa polskiego, z jego chlubnymi początkami. W sytuacji odradzania się państwowości polskiej, po 123 latach niewoli postać żony Mieszka I była niczym symboliczna klamra spinająca oba wydarzenia.

Przez 170 lat istnienia szkoły, wiele pokoleń uczennic i uczniów "Dąbrówki" udowodniło, iż kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturalnego.


Przekształcenia szkoły
FUNDACJA Ks. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ
"Luisenstiftung"
tzw. SZKOŁA LUDWIKI - "Luisenschulle"
1829 - 1837

KRÓLEWSKA SZKOŁA LUDWIKI
"Königliche Luisenschull"
1837 - 1919
W 1873 Szkoła stała się w pełni instytucją państwową

PAŃSTWOWA UCZELNIA ŻEŃSKA
im. DĄBRÓWKI
1919 - 1935

PAŃSTWOWE GIMNAZJUM i LICEUM
im. DĄBRÓWKI
1935 - 1939

PAŃSTWOWE GIMNAZJUM i LICEUM ŻEŃSKIE
im. DĄBRÓWKI
1945 - 1950

LICEUM OGÓLOKSZTAŁCĄCE
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
NR VII
1950 - 1956

VII LICEUM OGÓLOKSZTAŁCĄCE
im. DĄBRÓWKI
1956 - 2001

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. DĄBRÓWKI
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
od 2001 r.


Dyrektorzy

Johan Gottlob Freidrich 1830-1835
Karol Wilhelm Barth 1835-1877
Edward Baldamus 1877-1908
Doblin 1909-1911
Gall 1912-1914
Güldner 1914-1919
Maria Swinarska 1919-1933
Irena Lipska 1933-1934
Cecylia Świderkówna 1934-1939
Janina Kamińska 1945-1948
Maria Iwanicka 1948-1950
Irena Czajkowska 1950-1962
Ludmiła Świniarska 1962-1969
Zofia Dąbek 1969-1991
Elżbieta Stryjakowska 1991-2007
Paweł Kozłowski od 2007

Siedziby Szkoły

Kamienica Radcy Sądowego Brücknera ul. Wrocławska 245 I-X 1830 r.
Kamienica narożna ulic Wielkiej i Żydowskiej od paĽdziernika 1830 r.
5 lipca 1834 r. patent króla Fryderyka Wilhelma III przekazuje szkole budynki sekularyzowanego zakonu Benedyktynek w Poznaniu na wieczystą własność. Kompleks budynków przy ulicach: Jezuickiej, Koziej, Wodnej. Szkoła przeprowadza się tutaj w październiku 1836r.
W 1876 r. zakupiono posiadłość po Szkole Urszulanek na ulicy Młyńskiej, którą rozbudowano i przeniesiono tutaj szkołę w 1880 r.
Na terenie dawnej, przedwojennej siedziby Dąbrówki przy ul. Młyńskiej, oprócz trzech spalonych budynków szkolnych, pozostał jeden, stosunkowo mało uszkodzony. Niestety, ówczesny wojewoda przyznał własność Dąbrówki Sądowi Apelacyjnemu. W związku z tym bezdomna szkoła gościła kolejno w:
- gmachu Liceum Pedagogicznego
przy ulicy Mylnej, kwiecień 1945 r.
- budynku Liceum im. gen. Zamojskiej
przy ul. Matejki, maj 1945 r. - lipiec 1946 r.
- w zabudowaniach szkoły podstawowej
przy ulicy Różanej, lipiec 1945 r. - lipiec 1948 r.
Budynek zlikwidowanego Gimnazjum im. Marii Magdaleny przy Placu Bernardyńskim lipiec 1948 r. - październik 1979 r.
Budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 23 przy ulicy Żeromskiego 8/12 od listopada 1979 r.