I semestr od 1 września 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku.

1

Zajęcia dydaktyczne: od 1 września 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku.

2

Dzień Edukacji Narodowej: czwartek 14 października 2021 roku.

3

Jubileusz szkoły: sobota 11 września 2021 (zamiast piątku 15 października)

4

Informacje o zagrożeniu - ocena niedostateczna lub nieklasyfikowanie: do piątku 17 grudnia 2021 roku.

5

Wigilie klasowe: środa 22 grudnia 2021 roku.

6

Zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

7

Wystawienie ocen śródrocznych: do piątku 14 stycznia 2022 roku.

8

Pisemny egzamin DSD II: 24 listopada 2021

9

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej: wtorek 1 lutego 2022 roku.

10

Rada analityczna: wtorek 8 lutego 2022



II semestr

dla klas I i II LO od 31 stycznia 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku.

1

Zajęcia dydaktyczne: od 31 stycznia 2022 do 24 czerwca 2022 roku.

2

Ferie zimowe: od 17stycznia do 30 stycznia 2022 roku.

3

Wiosenna przerwa świąteczna: od 14 kwietnia (czwartek) do 19 kwietnia (wtorek) 2022 roku.

4

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych oraz o zagrożeniu - ocena niedostateczna lub nieklasyfikowanie: do piątku 20 maja 2022 roku.

5

Ustalenie ocen rocznych: do piątku 17 czerwca 2022 roku.

6

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej: wtorek 21 czerwca 2022 roku.

7

Zakończenie roku szkolnego: piątek 24 czerwca 2022 roku.

8

Rada analityczna: środa 31 sierpnia 2022 roku.



 

Dla klas III LO od 31 stycznia 2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku.

1

Zajęcia dydaktyczne: od 31 stycznia do 29 kwietnia 2022 roku.

2

Ferie zimowe: od 17 stycznia do 30 stycznia 2022 roku.

3

Wiosenna przerwa świąteczna: od 14 kwietnia (czwartek) do 19 kwietnia (wtorek) 2022 roku.

4

Informacje o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniu - ocena niedostateczna lub nieklasyfikowanie: do piątku 25 marca 2022 roku.

5

Ustalenie ocen rocznych: do piątku 22 kwietnia 2022 roku.

6

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej: wtorek 26 kwietnia 2022 roku.

7

Zakończenie roku szkolnego: piątek 29 kwietnia 2022 roku.

8

Egzaminy maturalne: od 4 do 23 maja 2022 roku


Dni ustawowo wolne

11 listopada 2021 Święto Niepodległości (czwartek)

6 stycznia 2022 Trzech Króli (czwartek)

3 maja 2022 Święto Konstytucji (wtorek)

16 czerwca 2022 Boże Ciało (czwartek)



Harmonogram spotkań z Rodzicami

  1. zebrania (harmonogram);

  2. konsultacje rodziców z nauczycielami (harmonogram);

  3. e-dziennik (na bieżąco).

I semestr

Rodzaj spotkań

Terminy

Godziny

Konsultacje dla klas LO

19.10.2021

od 17:30 do 19:00

Konsultacje dla klas LO

14.12.2021

od 17:30 do 19:00





II semestr

Rodzaj spotkań

Terminy

Godziny

Zebrania dla klas I i II LO

15.02.2022

17:30

Zebrania dla klas IIILO

15.02.2022

18:30

Konsultacje dla klas LO

05.04.2022

od 17:30 do 19:00

Konsultacje dla klas LO

24.05.2022

od 17:30 do 19:00

 

Uwaga!

Na wniosek rodziców lub wychowawcy, lub dyrektora mogą zostać zwołane dodatkowe zebrania z wychowawcą.