Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas VII Liceum im. Dąbrówki zostaną wywieszone w holu szkoły 22 lipca o godzinie 12.00. Informacje o zakwalifikowaniu kandydata będą też dostępne na internetowej stronie naboru.

Od 23 lipca od godz. 8:00 do 30 lipca do godz. 15:00 w godzinach pracy komisji (08:00-15:00) rodzice osób zakwalifikowanych potwierdzają wolę nauki w szkole, dostarczając:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej [jeśli nie dostarczono wcześniej]
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej [jeśli nie dostarczono wcześniej],
  • kwestionariusz osobowy kandydata (jest w nim także deklaracja w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki) [do pobrania z www.dabrowka.poznan.pl -> liceum -> rekrutacja ...], drukuj
  • deklarację wyborów języków obcych [do pobrania z www.dabrowka.poznan.pl -> liceum -> rekrutacja ...]. Nie dotyczy klasy wstępnej ["zerowej"]! drukuj deklarację 
  • kartę zdrowia,
  • dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym [na odwrocie napisane imię i nazwisko kandydata],
  • odpis skrócony aktu urodzenia [do skserowania].

Kontakt telefoniczny z przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej: 501 312 030 [dostępny w godzinach pracy Komisji].