Weź udział w obozie brydżowym i zostań czynnym zawodnikiem naszego klubu brydża sportowego UKBS Dąbrówka Poznań!

Mateusz Stróżyk, tegoroczny Absolwent Dąbrówki, został laureatem IV miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Jedną z przyznanych nagród jest udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego, ufundowany przez Patrona Olimpiady pana Włodzimierza Cimoszewicza Posła do Parlamentu Europejskiego.

Serdecznie gratulujemy!

 

Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas VII Liceum im. Dąbrówki zostaną wywieszone w holu szkoły 22 lipca o godzinie 12.00. Informacje o zakwalifikowaniu kandydata będą też dostępne na internetowej stronie naboru.

Od 23 lipca od godz. 8:00 do 30 lipca do godz. 15:00 w godzinach pracy komisji (08:00-15:00) rodzice osób zakwalifikowanych potwierdzają wolę nauki w szkole, dostarczając:

Poniedziałek 5 lipca 2021 r. od godz.:

10.00 - kl 3A

10.30 - kl. 3B

11.00 - kl. 3C

11.30 - kl. 3D

12.00 - kl. 3E

12.30 - absolwenci z ubiegłych lat.  

Zwracamy się z zachętą do uczestnictwa w programie Latarnicy2020 realizowanego przez nauczyciela informatyki. Finansowany jest on przez Unię Europejską i zakłada serię spotkań / indywidualnych konsultacji odbywających się w ramach znajomej platformy Teams jeszcze do końca roku.

 

 

Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej - drugi termin.

Zaliczenie sprawdzianu zapewnia uzyskanie 30% punktów [60 z 200].