Kandydatom przypominamy o obowiązku dostarczenia dokumentów - poświadczonych kopii, skanów lub oryginałów. Do 14 lipca [do godziny 15] należy złożyć świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu i dokumenty potwierdzające prawo do przyznania punktów dodatkowych. W sprawach rekrutacji kontakt z przewodnizącym Komisji Rekrutacyjnej pod numerem: 501 312 030 [dostępny w godzinach pracy komisji: 8.00-15.00]. Do 7 lipca dokumenty można wrzucić do skrzynki podawczej w holu szkoły.

Uwaga! Zaświadczenie o wynikach egzaminu to dokument wydany przez szkołę - zawiera wizerunek pieczęci OKE oraz wizerunek pieczęci i podpisu dyrektora OKE!

 

To był trudny rok i wszyscy zasłużyli na odpoczynek. Uczniom, nauczycielom i pracownikom życzymy bezpiecznych i beztroskich wakacji. Ładujcie akumulatory i relaksujcie się w mądry sposób. Do zobaczenia we wrześniu!

 

Kandydatom do klasy wstępnej przypominamy o obowiązku przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych w poniedziałek 28 czerwca o godzinie 10. Dotyczy wszystkich kandydatów, którzy wśród swoich wyborów klas umieścili klasę 0 [wstępną, dwujęzyczną] i nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Zbiórka w holu szkoły o godzinie 9.30. Kandydat musi okazać dokument potwierdzający tożsamość i być zaopatrzony w przybory do pisania. Sprawdzian odbywa się w reżimie sanitarnym (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).

Z powodów sanitarnych do budynku szkoły wejść mogą wyłącznie kandydaci bez osób towarzyszących. Nie będzie też możliwości skorzystania z szatni.

 

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego w piątek  25 czerwca na boisku, według następującego porządku:

godz:8:00 - klasa: 0, 2pb, 2pc, 2pd, 2pf, 1e, 2gc, 2gb

godz:9:30 - księża zapraszają na Mszę w świetlicy

godz:10:30 - klasa: 2pa, 1a, 1b 1c, 1d, 2ga, 2ge, 2gd

 

Amelia Orłowska  z klasy 2E zaprezentowała własny tomik wierszy Nawet Kropla, którego wydawcą jest Fundacja Literacka Jak podanie ręki. Ponieważ pandemia poważnie zakłóciła promocję debiutu poetyckiego, pragnęliśmy uhonorować Poetkę jeszcze przed końcem roku szkolnego.

 

Prace nad pojazdem rozpocząłem około trzy lat temu z myślą, że fajnie byłoby zająć się jakimś większym projektem i pomimo wielu problemów i opóźnień udało się doprowadzić go do końca.