Amelia Orłowska  z klasy 2E zaprezentowała własny tomik wierszy Nawet Kropla, którego wydawcą jest Fundacja Literacka Jak podanie ręki. Ponieważ pandemia poważnie zakłóciła promocję debiutu poetyckiego, pragnęliśmy uhonorować Poetkę jeszcze przed końcem roku szkolnego.

Spotkanie prowadził poeta, przyjaciel szkoły, Andrzej Sikorski. W czytelni zgromadziła się młodzież z różnych klas oraz nauczyciele -  Alina Kizierowska, Robert Ślotała oraz bibliotekarka Maria Dolata.

Czas umykał niepostrzeżenie, gdy młoda Poetka czytała wiersze i odpowiadała na wnikliwe pytania uczestników. Chwilami atmosfera spotkania mocno się ożywiała. Wszystko za sprawą doświadczeń poetyckich młodzieży zebranej w czytelni.xInteresowano się nie tylko treścią wierszy, szczegółami warsztatowymi, też pytano o warunki sprzyjające skupieniu. Prowadzący spotkanie nie gasił twórczej inicjatywy młodzieży

W dalszej części  młodzież czytała własne teksty. Były też wiersze przesłane drogą mailową przez Barbarę Becker (w dwóch wersjach językowych). Zaprezentowała je germanistka Alina Kizierowską i zaskoczyła wszystkich interpretacją i  pięknym, autorskim tłumaczeniem. Ponadto poznaliśmy  nowe  teksty poetów Rafała Piechockiego oraz Roberta Ślotały.