Poniedziałek 5 lipca 2021 r. od godz.:

10.00 - kl 3A

10.30 - kl. 3B

11.00 - kl. 3C

11.30 - kl. 3D

12.00 - kl. 3E

12.30 - absolwenci z ubiegłych lat.