Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej - drugi termin.

Zaliczenie sprawdzianu zapewnia uzyskanie 30% punktów [60 z 200].

kod: wynik sprawdzianu max=200 pkt punkty do rekrutacji max=100 pkt
7761 104 52
7797 73 36,5