Kandydatom przypominamy o obowiązku dostarczenia dokumentów - poświadczonych kopii, skanów lub oryginałów. Do 14 lipca [do godziny 15] należy złożyć świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu i dokumenty potwierdzające prawo do przyznania punktów dodatkowych. W sprawach rekrutacji kontakt z przewodnizącym Komisji Rekrutacyjnej pod numerem: 501 312 030 [dostępny w godzinach pracy komisji: 8.00-15.00]. Do 7 lipca dokumenty można wrzucić do skrzynki podawczej w holu szkoły.

Uwaga! Zaświadczenie o wynikach egzaminu to dokument wydany przez szkołę - zawiera wizerunek pieczęci OKE oraz wizerunek pieczęci i podpisu dyrektora OKE!